Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Kategorie artykułów

Kategorie

Czym się różni umowa na odległość

Czym się różni umowa na odległość od umowy poza lokalem?

2017-11-14

Przepisy prawa dają  duże możliwości konsumentom w związku z zawieraniem umów na odległość lub poza lokalem. Najważniejszym prawem jest oczywiście prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Konsument może mieć problem z ocenieniem, kiedy mamy do czynienia z umową na odległość, a kiedy z umową poza lokalem. Czym te dwa rodzaje umów się charakteryzują? Jakie są między nimi różnice? Na co zwrócić uwagę zawierając każdą z nich?

Czytaj więcej...
Kiedy odpowiedzialność gwaranta

Kiedy odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona?

2017-11-14

Konsumentowi przysługuje gwarancja, która jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta. To on ma prawo ustalić treść dokumentu gwarancyjnego. Dokument gwarancyjny powinien być wydany wraz z towarem. W przypadku nieuregulowania wszystkich kwestii w gwarancji  należy wziąć pod uwagę przepisy prawa. Za jakie wady odpowiada producent? W przypadku jakich wad jego odpowiedzialność jest wyłączona?

Czytaj więcej...
Czy konsument może korzystać z rękojmi

Czy konsument może korzystać z rękojmi i gwarancji równocześnie?

2017-11-14

Konsument, który kupił wadliwą rzecz może korzystać z rękojmi lub gwarancji. Sam decyduje o tym, z którego prawa skorzysta. Nie może wystąpić jednocześnie do producenta z tytułu gwarancji i do sprzedawcy z tytułu rękojmi. Musi zdecydować, co jest dla niego korzystniejsze. Czy korzystając z rękojmi tracimy uprawnienia z gwarancji? Czy w przypadku niewykonania przez sprzedawcę roszczeń z rękojmi, można skorzystać z roszczeń z gwarancji? Kiedy terminy ulegają zawieszeniu?

Czytaj więcej...
Reklamacja towaru a

Reklamacja towaru a wada istotna

2017-11-14

Wadliwy towar konsument może zareklamować. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują mu z tego tytułu określone uprawnienia. Może żądać naprawy towaru czy też może odstąpić od umowy. Czy jednak każda wada daje podstawę do skorzystania z rękojmi? Czy występują tu pewne obostrzenia? Czym się różni wada istotna od wady nieistotnej? Na co konsument powinien zwrócić uwagę?

Czytaj więcej...
Czy konsument może kupić

Czy konsument może kupić towar z wystawy?

2017-11-14

Robiąc zakupy nie jeden raz zdarzyło się, że został ostatni egzemplarz, który jest na wystawie. Jeżeli konsumentowi bardzo zależy na danym produkcie to może prosić ekspedienta o ten właśnie produkt. Niestety często sprzedawca informuje, że towar z wystawy nie jest na sprzedaż. Podobnie jest, gdy chcemy kupić produkt, a sprzedawca odmawia jego sprzedaży, gdyż został on zarezerwowany przez innego klienta. Czy mamy zatem prawo żądać produktu z wystawy? Czy możemy kupić towar już zarezerwowany? Czy sprzedawca ma prawo odmówić w takich przypadkach sprzedaży?

Czytaj więcej...
Jak prawidłowo obliczyć termin do odstąpienia od umowy?

Jak prawidłowo obliczyć termin do odstąpienia od umowy?

2017-11-14

Powszechnie wiadomo, że konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość np. przez internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa np. zakupy podczas akwizycji. Konsument ma na to 14 dni. Jest to bardzo ważne, gdyż uchybienie temu terminowi powoduje, że kupujący traci te uprawnienia. W jaki więc sposób prawidłowo ustalić termin do odstąpienia od umowy? Co w przypadku, gdy termin do odstąpienia od umowy upływa w sobotę? Od którego momentu należy liczyć bieg terminu do odstąpienia od umowy?

Czytaj więcej...
Nowe przepisy o polubownym

Nowe przepisy o polubownym rozwiązywaniu sporów

2017-11-14

Już w niedługim czasie zostaną uchwalone nowe przepisy dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Nasze przepisy muszą być dostosowane do przepisów unijnych. Konsumenci zyskają nowe możliwości. W przypadku niezałatwienia reklamacji będzie można skorzystać z ADR, czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Kogo dotyczą nowe przepisy? W jakich sprawach konsument może się zwracać? Jakie procedury muszą być zachowane?

Czytaj więcej...
F-gazy:

F-gazy: od stycznia nowe przepisy

2017-01-03

Od 1 stycznia tego roku wchodzą przepisy o obowiązku sporządzania deklaracji zgodności oraz dokumentacji ustalonej w rozporządzeniu nr 2016/879.

Czytaj więcej...

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket